Vårt varuhus för Egen El är lösningen för dig som vill börja ta de första stegen in i ett klimatneutralt boende och en större självständig energiproduktion. Vi säljer solceller, vindkraftverk och andra lösningar. Hela tiden med tanke på att lokal egenel är det bästa för alla. Du gör en långsiktig investering med solceller som låser ditt elpris 40 år framåt! Och en solvarmvattenberedare ger dig billigt varmvatten 6 månader per år. Vill du veta mer om regler och läsa artiklar. Se www.egenel.se.